STYRELSEN

Stiftelsen bildades 1948, har sitt säte i Stockholm och består av följande ledamöter:

CARL MALMSTENS HANTVERKSSTIFTELSE

Stiftelsen stödjer projekt inom hantverk med inriktning på undervisning, forskning och kulturvård.

Genom att ge ekonomiskt stöd vill stiftelsen främja ungdomars utbildning och förkovran inom hantverksområdet.

Stiftelsen vill också verka för fördjupad hantverkskunskap och forskning inom områden som material, teknik, historia och kulturvård.

Bidrag lämnas som ekonomiskt stöd till institutioner, skolor och enskilda.

VÄLKOMMEN

KONTAKTPERSON

Lars Ewö

Skotvägen 6

133 44 Saltsjöbaden

0727-42 10 06

Annelise Rasmussen, Lidingö

Fd hemslöjdschef


Dan Gordan, Stockholm

Journalist


Kerstin Wickman, Stockholm

Professor

Lars Ewö, Saltsjöbaden

Arkitekt, Styrelsens ordförande


Stefan Erelöf, Stockholm

Möbelkonservator


Maria Perers, Stockholm

Intendent


Anna Kraitz, Stockholm

Formgivare